เริ่มออกอาการหนัก! “เวียร์-ศุกลวัฒน์” หลังกักตัวไม่นานก็เผยแคปชั่นเหงาๆ แฟนสาวยังอดใจไม่ไหวรีบเข้ามาแซว

เริ่มออกอาการหนัก! “เวียร์-ศุกลวัฒน์” หลังกักตัวไม่นานก็เผยแคปชั่นเหงาๆ แฟนสาวยังอดใจไม่ไหวรีบเข้ามาแซว

สำ หรับ พระเ อก หนุ่ม ที่ยัง.ต้.อ. .งอยู่ใน ช่วงของ.ก.า. .รกั กตั วที่ป ร ะเทศอ. อ.ส.เ.ต.ร.เ.ลี.ย.อย่าง “เวีย ร์ -ศุ กลวั ฒ น์   คุณารส ”ที่เ ป็นหนึ่ งนักแส ดงไทยที่เ ดินทา ง ไ ปถ่าย.ทำ.ภาพย นตร์ฮ.อลลี วูดเรื่อง “Th ir teenLi ves”

รูป ข อง “เวียร์-ศุกลวัฒน์”

ซึ่ ง เนื้อเรื่อ.งเป็ นเ กี่ย วกับภา รกิจช่วยชีวิตเด็ กๆ แ ละโ ค้ชที.มฟุ ตบอ.ลหมูป่าอะค.าเ.ด มี.ทั้ง13 ชีวิตที่เข้า ไปติดอ ยู่ในถ้ำห.ล วง-ขุนน้ำนางน.อน.แล. ะ เนื่.องจา กเ ป็นการถ่ ายทำที่ต่างประเท ศเลยทำให้เ จ้าตัวต้อ งมี การกักตัวตามมา ตรกา รการป้ อง กันการแ พ ร่ระบาดข องเชื้อไ วรั สที่เหลืออีกแค่8 วัน ก็ จะคร บกำหน ด 14 วัน

รูป ข อง “เวียร์-ศุกลวัฒน์”

แต่ดูท่ าแล้วกา รกักตัว จะ น่าไม่ใช่ เรื่องง่า ยสำหรับ”ห นุ่มเวียร์”แล้วโดย ล่า สุด”หนุ่ มเวียร์” ได้โพ สต์ ภาพ ลงทางอินสตราแกร มส่วนตัว@weir1 9พร้ อมกับข้อความ ที่ดูแล้ ว..จ ะเหง ามาก ว่า

รูป IG ข อง “เวียร์-ศุกลวัฒน์”

“เพื่อนๆ ชอบ ถาม กันมา ว่าอ ากาศ ที่นั่นเ ป็นไงบ้าง….อ่าาาาก็…บางวันก็เห็นสายฝ นบางวั นก็เห็นแสง แด ดเ อาแก้มสัมผัสดู ลองเ อามือสัมผั สดูก็เย็ นดีครับ ร วมๆแ ล้วก็ น่า จะok อะไ รokอา กา ศเ ห รอค รับอ ากาศ okส่ วนผมooooo ooo okkkkk kk”

รูป มือ  ข อง “เวียร์-ศุกลวัฒน์”

ง านเล่นนี้ทำเ อาแฟนคลั บรีบ แห่เ ข้ าม าส่ง กำลั งใ ห้ กันใ หญ่พ ร้อมทั้งยังแซว แล ะหยอด”หนุ่มเวียร์”ในทำนอ งว่าเป็น อาการ ข อง คนคิ ดถึง แฟน ใช่ไหม?

รูป ข อง “เวียร์-ศุกลวัฒน์”

แม้ก ระทั้ง ทา งด้านแฟ นสาวอย่าง “เบลล่า- ร า ณีแคมเปน “ยังอดใ จที่จ ะเ ข้าม าแซว ว่ า”อ าการเ ริ่ม หนัก”ซึ่ง” ห นุ่ มเวี ยร์”รีบต อบ กลับทันทีว่า”เ ริ่มละ คุ ณ”หว าน จริ๊งงง งคู่นี้!!

รูป ข อง “เวียร์-ศุกลวัฒน์” กับ “เบลล่า – ราณี”

รู ป ข อง “เบลล่า – ราณี”

รูป ข อง “เวียร์-ศุกลวัฒน์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *