โน๊ต ประกาศข่าวดี หลังสวมแหวน แพทริเซีย

ถือว่า แ ฮ ป ปี้ เ อ น ดิ้ ง ไปอีกคู่ กับคู่ ของหนุ่ม โน้ต วิเศษ น้องชายของหนุ่มน็อต วิศรุต ส า มี สุด เ ลิ ฟ ของสาวชมพู่ อารยา

กับสาวแพทริเซีย กู๊ด จากที่ช่วงแรกการค บ กันของทั้งคู่ ต้องฝ่าฟัน อุ ป ส ร ร ค มากมายทั้ง ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า

ข่ า ว ลื อ ต่างๆ จนปัจจุบันทั้งคู่ ค บ ห า กั น มาได้กว่า 4 ปี เป็น บ ท พิ สู จ น์ ค ว า ม รั ก ของทั้งคู่ ไม่ว่าจะ ด ร า ม่ า แค่ไหน

ก็ไม่ ส า ม า ร ถ ทำ ล า ย ความ รั ก ของทั้งคู่ได้จริงๆ และล่าสุดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหนุ่มโน้ต ได้ขอสาวแพทริเซีย

แ ต่ ง ง า น ไปเป็นที่เรียบร้อย ได้โพสต์รูป คู่ สุ ด ห ว า น ที่มี แ ห ว น บน นิ้ ว น า ง ข้าง ซ้ า ย ของสาวแพท

ผ่าน อิ นส ต ร า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว ว่า “The next c h a p t e r of our lives 02.06.2022” ทำเอาเหล่าเพื่อน ด า ร า

นั ก แ ส ด ง เช่น กุ๊บกิ๊บ ,ลี นาตาลี และ แ ฟ น ค ลั บ ต่างเข้ามาแสดง ค ว า ม ยิ น ดี เป็นจำนวนมาก

รวมไปถึงพี่ชายหนุ่มน็อต ก็ได้เข้ามา ค อ ม เ ม้ น ต์ แสดงความ ยิ น ดี ด้วยเช่นกัน เตรียมขึ้น แ ท่ น ส ะ ใ ภ้ รอง แ ห่ ง

บ้าน รั ง ษี สิ ง ห์ พิ พั ฒ น์ ที่มี ส ะ ใ ภ้ ใ ห ญ่ เป็น น า ง เ อ ก ชื่อดังอย่าง ชมพู่ อารยา อย่างไรก็ตาม ต้องขอ แ ส ด ง ค ว า ม ยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่า

แพทริเซีย กับ โน๊ต

สาวแพทริเซีย

สวม แ ห ว น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *