คุณแม่เวียร์ โพสต์แล้ว! เปิดหน้าหวานใจลูกชาย

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ ที่หลังจากออกมา เ ปิ ด ใ จ ถึงเรื่องราว ปิ ด ฉ า ก รั ก 9 ปี

กับสาวเบลล่าไปแล้ว ก็ได้ มู ฟ อ อ น แล้ว แ อ บ ไป ป ลู ก ต้ น รั ก กับสาว น อ ก ว ง ก า ร

จนกระทั่งมี ค น ต า ดี เห็นหนุ่มเวียร์ ค ว ง สาวคนใหม่ไปเที่ยว ภู เ ก็ ต ด้วยกัน

แต่ก็ยังไม่มีการ เ ปิ ด ตั ว ผ่าน สื่ อ แบบ ชั ด เ จ น ทำให้ ห ล า ย ค น ต่างคิดว่าอาจจะ

เป็น ห ว า น ใ จ คนใหม่ของหนุ่มเวียร์ ล่าสุดทางด้าน คุ ณ แ ม่ พลอยไพลิน เผยภาพ โ ม เ ม้ น ต์ น่ารักๆ

ผ่านทาง โ ซ เ ชี ย ล ส่วนตัว ที่มีลูกชาย หนุ่มเวียร์กับ ห ว า น ใ จ สาว น อ ก ว ง ก า ร อยู่ร่วม เ ฟ ร ม

ร ะ ห ว่ า ง ที่ไปเที่ยว ท ะ เ ล ด้วยกัน เรียกว่าเป็นการ เ ปิ ด ไ ฟ เ ขี ย ว ให้กับ ค ว า ม รั ก ครั้งใหม่

ของลูกชายทีเดียว แถมยังมี ค ว า ม ส นิ ท ส น ม กับสาว ข้ า ง ก า ย ของลูกชายอีกด้วย

เมื่อหลายคนต่างเห็น โ ฉ ม หน้า ห ว า น ใ จ หนุ่มเวียร์แบบ ชั ด ๆ ก็ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กันอย่างล้นหลาม

เวียร์

ไอจีแม่

เม้นต์ของแฟนๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *