แจง ภรรยาแจ๊ส เผยเหตุแอดมิท ยกบ้าน

จากก่อนหน้านี้ ได้มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ทำเอาหลายคนต่าง เ ป็ น ห่ ว ง อย่างมาก

เนื่องจาก ต ล ก ชื่อดัง แจ๊ส ชวนชื่น ได้พาลูกสาวคนเล็ก น้องแตงไทย ส่ง โ ร ง พ ย า บ า ล ด่วน

หลังจากมี ไ ข้ สู ง ถึง 38 องศา และรีบทำการ ต ร ว จ ..โ. .ค .วิ. ..ด ซึ่งผลออกมาว่า ไม่ พ บ เ ชื้ อ

แต่เป็น ไ ข้ ห วั ด เกิดจาก อ า ก า ศ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ล่าสุด ทางด้าน แจง ภ ร ร ย า ของหนุ่มแจ๊ส

ได้เผยภาพตนเอง แจ๊ส และลูกสาว ผ่านทางไอจีส่วนตัว จะเห็นว่าเป็น ภ า พ ขณะที่ น อ น แ อ ด มิ ท

อยู่ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล พร้อมกับเผย ส า เ ห ตุว่า พวกตนนั้นเป็น ไ ข้ ห วั ด ติดกันทั้งบ้าน เริ่มจากแตงไทย

แล้วก็มาพ่อ แม่ พี่สาว ครบทั้งบ้าน ช่วงนี้ ไ ข้ ห วั ด ร. ..ะ… .บ.. .า. ..ด ดูแล สุ ข ภ า พ กันด้วยนะ

พอหลังจากเผยภาพ ดั ง ก ล่ า ว ออกไป เหล่าบรรดาแฟนๆ และคน บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามา

แ ส ด ง ความ เ ป็ น ห่ ว ง และส่ง กำ ลั ง ใ จ ให้ ห า ย ไว ๆ อย่างล้นหลาม

โพสต์แจง

แจ๊ส แจง

แจ๊ส กับ ลูกสาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *