นิกกี้ แจ๊ส เถียงรักเมีย ลั่นผู้ชายหยุดยาก เผยกลัวหม่ำ

ทางด้าน นั ก แ ส ด ง อ า ร ม ณ์ ดี อย่าง นิกกี้ ณฉัตร ได้เผย ค ลิ ป ผ่านทางช่องของตัวเอง ซึ่งด้าน นั ก แ ส ด ง ต ล ก ดัง แจ๊ส ชวนชื่น ได้มาร่วม พู ด คุ ย ด้วย

โดยได้เล่าถึง ส า เ ห ตุ ที่หนุ่มแจ๊ส กลัวหม่ำ จกม๊ก ว่า ทุกวันนี้ก็ยัง ก ลั ว อยู่ ก็ เ บื่ อ ตัวเอง ไม่ชอบที่เป็นคน ขี้ ก ลั ว เพราะความ ก ลั ว มันทำให้ พ ล า ด อ ะ ไ ร หลายๆอย่าง

แบบ เ ว ล า ไปเล่นกับ ต ล ก รุ่นพี่ทั้งโหน่ง เท่ง มันก็จะ เ ก ร็ งๆ แต่ ก ลั บ บอล เชิญยิ้ม ไม่เป็นนะ และแจ๊สได้เผยว่า ต อ น นี้ รับงานแค่ที่อยากทำ ยังไม่ได้ เ บื่ อ วงการ

เพราะสิ่งทำยังเป็น ตั ว เ อ ง อยู่ แต่ทำแล้วไม่เป็นตัวเอง เพื่อจะ เ อ า เ งิ น ก็จะ เ บื่ อ เคยเป็นมาหมดแล้ว มันไม่มี ตั ว เ ลื อ ก ต้องเอา เ งิ น ต อ น นี้ เ ลื อ ก ได้

ไม่ต้อง เ ห นื่ อ ย มาก อาจจะฟังดู เ ห็น แ ก่ ตัว ทุกคนก็คิดหมด พอ สุ ด ท้ า ย แล้วเราจะมีแค่ตัวเราอยู่ด้วย ทั้งนี้แจ๊สได้เล่าถึง ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ที่ เ ม า

แล้วไปมี อ ะ ไ ร กับผู้หญิงอื่น เลย ป ฏิ ญ า ณ ว่าจะ รั ก เ มี ย เท่านั้น ก่อนจะหันไปถามนิกกี้ว่าเป็นหรือไม่ ด้านนิกกี้เผยว่า ตนไม่เคย ห ลุ ด ตั้งแต่มีก้อยเข้ามา

พอ เ ว ล า ไป เ ที่ ย ว รู้ตัวว่าเริ่ม เ ม า ก็ ก ลั บ บ้ า น เลย ก้อยไม่ เ ช ค นะ แต่แค่ เ ก ร ง ใ จ แจ๊สจึงสวนว่า พวกไม่ เ ช ค เนี่ย น่ า ก ลั ว นะ เพราะแจงก็ไม่ เ ช ค

แต่พวกนี้จะ จั บ ได้ตลอด แล้วมัน แ ป ล ก นะ ผู้ชายมันทำไม ห ยุ ด ยากจัง บางทีไม่ได้อยากทำ แต่ทำไมต้องไปทำ ในลึกๆก็ ก ลั ว ใจตัวเอง ห้ า ม ใ จ นี่สำคัญ

ไม่ต้องมา โ ก ห ก ว่า รั ก เ มี ย คนเดียว เมื่อถามว่าคิดยังไงกับ ลู ก เ มี ย แจ๊สว่า ต อ น นี้ คิดว่า ถ้าไป เ ริ่ ม ใ ห ม่ กับคนอื่นตอนเรามีทุกอย่าง

อาจไม่เจอคนที่ รั ก จ ริ ง แบบ เ มี ย อยู่กับ เ มี ย มา มีทุกอย่างมาด้วยกัน จะทำ แ บ บ นั้ น ทำไม แล้วลองคิดว่าถ้ามันทำกับเราบ้าง

คิดแทนเลย โ อ ก า ส มีแค่ครั้งเดียว ถ้ามีอีก เ ลิ ก แล้วทุกอย่างเป็นชื่อมันหมดเลย มีแค่รถเบนซ์ที่ ผ่ อ น ไม่หมด เป็นชื่อตน

แจ๊ส นิกกี้

นิกกี้

แจ๊ส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *