วิลลี่ เผยสาเหตุการเสียชีวิตของ คุณแม่

ถือเป็นเรื่อง โ ศ ก เ ศ ร้ า ของสองคน ดั ง ว ง การ บั น เ ทิ ง อย่าง “วิลลี่ แมคอินทอช” และ “แหม่ม คัทลียา”

ที่ล่าสุดได้ สู ญ เ สี ย “คุณแม่ยุรภรณ์ แมคอินทอช” วิลลี่ได้ โ พ ส ต์ ภาพคุณแม่ผ่าน อิ น ส ต า แ ก ร ม

พร้อมข้อความ เ ผ ย ถึงการ เ สี ย ชี วิ ต ของคุณแม่ด้วยว่า “คุณแม่ยุรภรณ์ แมคอินทอช วัย 86 ปี

เ สี ย ชี วิ ต ระหว่างเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษกับครอบครัว ส า เ ห ตุ การ เ สี ย ชีวิต สั น นิ ษ ฐ า น ว่า

หัวใจ ว า ย เ ฉี ย บ พ ลั น ด้วย โ ร ค ชรา” ตอนนี้รอ ชั น สู ต ร ที่ประเทศอังกฤษ วิลลี่จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับ

ประเทศไทยพร้อมหลานๆเพื่อเตรียมตัวเข้าโรงเรียน โดยมีคุณคัทลียา แมคอินทอชและ ส า มี

เป็นผู้ประ ส า น งานอยู่ที่อังกฤษ ทำให้ เ ห ล่ า คน บั น เ ทิ ง จำนวนมาก อาทิ นุส นุสบา , เจนนิเฟอร์ คิ้ม ,

แหม่ม สุริวิภา , หน่อย บุษกร , แอน ทองประสม , วุ้นเส้น , กุ๊บกิ๊บ เป็นต้น ร่วม แ ส ด ง ความ เ สี ย ใจ

วิลลี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *