แอฟ โชว์ลุคสวยหวานในงานแต่ง แพนเค้ก

ได้เข้า พิ ธี วิ ว า ห์ ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ น า ง เ อ ก สาว “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์”

และ “ส า ร วั ต ร หมี” เมื่อเช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่ามกลางความ ยิ น ดี ของครอบครัว

ทั้งสองฝ่ายและเพื่อน พ้ อ ง ใน ว ง การ บั น เ ทิ ง ที่มาเป็น สั ก ขี พ ย า น รั ก ให้กับทั้งสอง

บอกเลยว่างานนี้ไม่ธรรมดา เพราะ ส า ว แพนเค้ก เขมนิจ ได้มาใน 7 ลุ ค 7 แ บ ร น ด์

ในชุด เ จ้ า สาว ที่ต้องบอกเลยแต่ละชุดนั้น อ อ ร่ า จับ โ ด ด เ ด่ น สะกดตาคนทั้งงานเลยก็ว่าได้

ในขณะที่ทาง ด้ า น ส า ร วั ต ร หมี ก็ดูดีไม่แพ้กัน และสาว ส ว ย อีกคนที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ คือ

“แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” ที่ได้มา ร่ ว ม แสดงความ ยิ น ดี กับ แพนเค้ก-ส า ร วั ต ร หมี

ส า ว แ อ ฟ มาใน ลุ ค สาวหวาน ต รี ม ชมพู ส ว ย ไม่ แ พ้ เ จ้ า สาวเลย แต่สาว “แอฟ ทักษอร”

จะ ส ว ย ขนาดไหนในงาน แ ต่ ง “ส า ร วั ต ร หมี-แพนเค้ก” จะ ส ว ย ขนาดไหนไปชมกันเลย

แอฟ ทักษอร

ส ว ย หวานมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *