แม่เอ๋ ปล่อยโฮ เห็นเงินเต็มกระเป๋าเดินทาง

“ไอซ์ ณพัชรินทร์” ลูกสาว “ค่อม ชวนชื่น” เ ผ ย ล่าสุดในรายการ แ ฉ ตอนหนึ่งถึงคุณพ่อผู้ ล่ ว ง ลั บ

เดือนหน้าครบ 1 ปีแล้วที่พ่อ เ สี ย ชี วิ ต มั น ไวมาก ไอซ์ ยังเจอ เ งิ น พ่อตลอดเวลาเลย พร้อม ย ก มื อ ไ ห ว้ บอกขอบคุณ น ะ ค ะ พ่อ

ก่อนหน้านี้เจอใต้ เ บ า ะ รถมอเตอร์ไซค์ อันนั้นเจอ 2 แ ส น พ่อชอบรับ เ งิ น ส ด ถ้าเข้า บั ญ ชี จะเป็น บั ญ ชี แม่

ตอนที่ ข า ย รถก็มี เ งิ น ติดรถไป 5 แ ส น รถตู้ฮุนไดคันแรกของเขาเลย เ งิ น ส ด ติดไปมากกว่า 5 แสน แต่ ไ ม่ ก ล้ า บอกแม่

มีครั้งหนึ่ง ไอซ์ ถ อ ย รถเข้าบ้าน พอ เ ห ยี ย บ เบรก เ งิ น หล่นทับ เ ท้ า แม่บอกเจอที่ไหนให้เก็บ ไม่ต้องบอกพ่อ

ล่าสุด ไอซ์ ไปทำงาน แม่ เ ฟ ซ ไ ท ม์ ไ ล น์ ค อ ล ห า พ่อ มึ ง ให้ กู อีกแล้ว ร้ อ ง ไ ห้ ไปด้วยเจอ เ งิ น 13-14 ปึก ปึกละ แ ส น

ในกระเป๋ามีแป้ง แ ต่ ง หน้า ชุดเล่น ต ล ก ของเขา ปกติจะไม่เปิดดู แต่ไม่รู้คิด อ ะ ไ ร ไปเปิดกระเป๋าดู

และ เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ กว่านั้น กระเป๋าเดินทาง เ ก่ า มาก แม่เปิดดูเผื่อเอาชุดไปซัก แต่เจอ เ งิ น

แบงค์ ส า มี กล่าวว่า เงิน 1.4 ล้ า น อยู่ไม่ ป ล อ ด ภั ย กระเป๋าแค่ รู ด ซิ ป เจอเลย ไอซ์บอกพ่อ ขี้ ลื ม

ภาพของ น้าค่อม-แม่เอ๋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *