มาริโอ้ ขอโทษ ลิซ่า

ไ อ ด อ ล สุด ฮ อ ต “ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK” ส า ว ไทยที่สร้างชื่อเสียง โ ด่ ง ดั ง ไป ทั่ ว โลก

ด้วย ผ ล งานและความสามารถทำให้ เ ธ อ มีผู้ ติ ด ตาม ไ อ จี เป็นจำนวนมาก รวมถึงมีสินค้าหลากหลาย แ บ ร น ด์

อยาก เ ชิ ญ เธอไปร่วมงานอีกมากมาย ล่าสุด ทางช่อง ยู ทู บ “โอ้ ลั้ น ลา” เผย ค ลิ ป วิดีโอ “มาริโอ้” ไป ร่ ว ม งาน

ชม แ ฟ ชั่ น โ ช ว์ Louis Vuitton Fall Winter 2022 Men’s Spin-off show ที่ศูนย์การ ค้ า ไอ ค อ น ส ย า ม

แถมงานนี้ยังมี พ ร ะ เ อ ก เ ก า ห ลี สุด ฮ อ ต “พัคโบกอม” มา ร่ ว ม งานเดียวกันด้วย ซึ่งระหว่างที่ มาริโอ้

แ ต่ ง หน้าทำผมอยู่นั้นผู้ จั ด การมาริโอ้ พูดขึ้นมาว่า เดี๋ยวโอ้ ตั ด หน้าม้าเสร็จแล้ว เดี๋ยว ถ่ า ย รูปส่งให้ลิซ่าดู

จ น มาริโอ้ รีบ เ บ ร ก เ อี๊ ย ด ผู้ จั ด การทันทีพี่ เ ลิ ก ยุ่ ง กับลิซ่าเขาเถอะ ทำให้ทีมงานเกิดความสงสัยว่า พี่โช

ผู้จัดการส่วนตัวทำอะไร มาริโอ้จึงได้ เ ล่ า ให้ฟังว่า “ได้ส่งได เ ร็ ก ต์ แมส เ ส จ ไปหาลิซ่า บอกว่าอยากให้น้องมา

ออก ร า ย การโอ้ ลั้ น ลา แล้วส่ง ค ลิ ป ร า ย การเราไปให้เขาดู โ ด น ลิซ่าบล็อก ไ อ จี พอกดเข้าไปดูโปรไฟล์น้อง

อีกทีหนึ่งก็คือ ดูไม่ได้ พร้อมกันนี้ มาริโอ้ เผยอีกว่า อยาก ส ม ม ติ ลิซ่าได้ดู ค ลิ ป นี้ ข อ โ ท ษ แทนผู้ จั ด การด้วย

แต่ผู้ จั ด การอยากให้มาจริงๆ มือเขาเลย ลั่ น จ๊ ะ แต่โอ้ก็อยากให้มา ถ้ามาได้ก็จะดีจะพาน้องไปกินราดหน้านายเหลา

ลิซ่า

มาริโอ้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *