พุฒ จุ๋ย หลังรอมานาน 3 ปี ในที่สุดก็มีข่าวดี ท้องแล้ว

สำหรับ คู่ รั ก สุ ด ห ว า น อย่าง พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม ดี เ จ พุฒ พุฒิชัย กับ น า ง เ อ ก สาว จุ๋ย วรัทยา

ที่ก่อนหน้านี้ ทั้งคู่ พ ย า ย า ม จะมี ท ย า ท ตัวน้อยมาตลอด แต่ก็ต้อง ผิ ด ห  วัง และ  เ สี ย น้ำ ต า หลายครั้ง

แต่ทั้งคู่ ก็ไม่ ล ด ล ะ ความ พ ย า ย า ม ที่จะมีลูก ที่ทำเอาหลายคนต่าง ช่ ว ย ส่ง กำ ลั ง ใ จ ให้แก่ทั้งคู่

ล่าสุด ถือว่าเป็น ข่ า วดีอย่างมาก เมื่อทางด้าน ดี เ จ พุฒ กับ จุ๋ย ได้ออกมา ป ร  ะ ก า ศ ข่ าว ดี ผ่านทางไอจี ว่า

สาวจุ๋ยนั้น กำ ลั ง ตั้ง ท้ อ ง ลูกคนแรกแล้ว อย่างไรก็ต้อง ข อ บ คุ ณ ทุกคำ อ ว ย พ ร และ กำ ลั ง ใ จ ที่ส่ง

ให้พวกตนตลอด 3 ปี ต อ น นี้ ก็ ส ม ใ จ แล้ว PJ น้อยมาแล้ว รวมไปถึงขอบคุณทีม ห ม อ และ พ ย า บ า ล ทุกคน

ที่คอย ช่ ว ย เ ห ลื อ แบบ ตั้ ง ใ จ และ ทุ่ ม เ ท มาก เรียกว่าเป็น เ ค ส ที่ ย า ก มากจริง แต่ก็ สำ เ ร็ จ แล้ว

งานนี้เหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ และคน บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ ยิ น ดี กันอย่าง ล้  น ห ล า ม

พุฒ จุ๋ย

โพสต์จุ๋ย

ช า ว เ น็ ต เม้นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *