ใบเตย ชม แอฟ เลี้ยงลูกดีมากๆ

คุ ณ แม่ลูกหนึ่งทั้ง ส ว ย ทั้ง แ ซ่ บ อย่าง ส า ว “ใบเตย” คุ ณ แม่ของ “น้อง เ ว ท ย์ มน” กับ คุ ณ พ่อ “ดี เ จ แมน”

ลูก ส า ว สุดน่า รั ก วั ย 1 ขวบกว่า ทั้งคู่ได้พาน้อง เ ว ท ย์ มนมาออก ร า ย การครั้งแรกใน ร า ย การ 3 แ ซ่ บ

ทำให้ คุ ณ แม่ใบเตยและ คุ ณ พ่อ ดี เ จ แมนแอบ กั ง ว ล ว่าลูกจะ ง อ แ ง ไหม แต่ โ ช ค ดี มีน้องปีใหม่ ลูก ส า ว

คน เ ก่ ง ของ คุ ณ แม่ แ อ ฟ มาช่วยเลี้ยงน้อง คุ ณ แม่ใบเตยได้เผย ค ลิ ป ความ น่ า รั ก ของน้องปีใหม่ที่ช่วย

เลี้ยงน้อง เ ว ท ย์ มน คอยเล่นด้วยตลอดเวลาที่ อั ด ร า ย การ และยัง เ ล่ า ความประ ทั บ ใ จ ถึงน้องปีใหม่และ

แม่ แ อ ฟ ที่เลี้ยงลูก ส า ว ได้ดีมากๆ “เป็น ร า ย การแรกของน้อง เ ว ท ย์ มนเลยที่ถ่ายหลังจากที่เขารู้เรื่องแล้ว

จริงๆที่บ้าน ก ลั ว กันมาก ว่า เ ว ท ย์ มนจะอยู่ได้ไหม แต่วันนั้น โ ช ค ดี ที่มีพี่ปีใหม่อยู่ด้วย พี่ปีใหม่ น่ า รั ก มาก

อยู่ เ ล่ น กับน้อง คอยดูแลน้องตลอดเวลาเลย น้าใบ ข อ บ ใ จ มากๆ น ะ ค ะ แม่แอฟ เ ลี้ ย ง พี่ปีดีมากๆเลย ค่ ะ

ดี ใ จ ได้เจอกัน น ะ ค ะ” รวมถึงพ่อแมนก็ เ ล่ า ความประ ทั บ ใจถึงน้องปีใหม่ “แอบได้ยิน ส า ว ๆคุยกัน น้องปีใหม่

ให้ขนมน้อง ถาม เ ว ท ย์ มน แ พ้ อะไรรึเปล่า แ พ้ cheese มั้ย ค่ ะ น้อง แ พ้ อะไรมั้ย พี่ปีใหม่ละ เ อี ย ด อ่ อ น มากค่ะ

น่ า รั ก ชื่นชม แม่แอฟและน้องปีใหม่มากนะ ค รั บ แม่แอฟ เ ลี้ ย งพี่ปีใหม่ได้ น่ า รั ก มาก ค รั บ ชื่ น ช ม”

น้องเวทย์มน

น้องปีใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *