แม่ชีปลาย บวชเป็นภิกษุณี เดินทางไปประเทศศรีลังกา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่าน หมอปลาย พายกระซิบ ก็ได้มีการ

จัดพิธีขลิบผม เพื่อเตรียมตัวบวชเป็นภิกษุณี โดยจะต้องเดินทางไปที่

ประเทศศรีลังกาในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยแม่ชีปลาย เผยถึงการบวชว่า

ท่านยมอ ย า กให้บวช โดยเป็นการบวชแบบใส่ผ้า เ ห ลื อ ง แต่มันต้องผ่านการ

ถือศีล 8 และศีล 10 จนไปถึง 311 ข้อ ซึ่งแม่ชีปลายก็ได้มีการโพสต์ภาพ

ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นภาพกำลังอยู่บนเครื่องบิน เดินทางไป

ที่ประเทศศรีลังกา เพื่อไปบวชเป็นภิกษุณีอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ พร้อมกับเขียน

ข้อความว่า Start the journey ซึ่งแม่ชีปลายก็เคยให้สัมภาษณ์

เอาไว้ว่า จะบวชเป็นสัมเณรีก่อนวันที่ 14 มิถุนายน หลังจากนั้นก็จะรอดู

พระผู้ใหญ่ท่านก่อนว่าจะให้บวชหรือไม่ เพราะว่าต้องมีภิกษุ 20 ภิกษุณี 20

เพราะจะต้องมีการเซ็นอนุมัติว่าจะสามารถบวชได้ไหม ซึ่งมันก็จะมีหลักเกณฑ์

จะต้องมีการสอบปฏิโมกให้ผ่านและภาษาก็ต้องได้ มีสอบข้อเขียน รวมไปถึง

มีการสอบสัมภาษณ์อีกด้วย ขออนุโมธนาบุญไปกับหมอชีปลายด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *