ใหม่ สวมแหวนนิ้วนางข้างซ้าย

นั ก แ ส ด ง ส า ว สุด ฮ อ ต เ จ้ า ของ ร า ง วั ล นัก แ ส ด ง นำหญิง ย อ ด เ ยี่ ย ม อย่าง “ใหม่ ดาวิกา”

แ ฟ น ส า ว ของ ห นุ่ ม “เต๋อ ฉันทวิชช์” เรียกได้ว่าเป็นคู่ รั ก ที่มี โ ม เ ม น ต์ ความ ส วี ท หวาน

มาให้ แ ฟ น ค ลั บ ได้ติดตามกันอยู่เสมอ และเมื่อ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมาเป็นวัน ค ล้ า ย

วัน เ กิ ด ของ ส า ว ใหม่ ที่ก้าวเข้าสู่เลข3 ล่าสุด ได้เห็นความเคลื่อน ไ ห ว ทาง ไ อ จี ส่วนตัว

ของ ส า ว ใหม่ โพสต์รูปแหวานที่ ส ว ม ใส่นิ้วนางข้างซ้ายใน ไ อ จี ส ต อ รี่ พร้อม แ ค ป ชั่ น ว่า

“ของ ข วั ญ ปีนี้” บอกเลยว่า แ ฟ น ค ลั บ หลายคน แ อ บ ลุ้ น ไม่เบาว่าจะมี ข่ า ว ดีออกมา

เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ อะไรเร็วๆนี้หรือเปล่า งานนี้เพชร วิ บ วั บ เ ต ะ ตาคนที่ได้เห็นมากๆ แต่อย่างไร

ก็ตามรอ ส า ว “ใหม่ ดาวิกา” ชี้ แ จ ง เองดีกว่า ว่า แ ห ว น วงนี้ใครเป็นคนให้มากัน แ น่

ใหม่-เต๋อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *