แก้มบุ๋ม ถึงกับปรี๊ดแตก เจอข้างบ้านนินทา

นาง ร้ า ย หน้า ส ว ย “แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิ ท ธ า ไ ช ย” ที่ช่วงหลังไม่ รั บ งานละคร ท้ า ท า ย เปลือกทุเรียน ซั ก เท่าไร จ น ถู ก เ ม้ า ธ์ แ ร ง ๆ

จากชาว โ ซ เ ชี ย ล ว่าเป็น ด า ร า ต ก อั บ ผั น ตัวไปเป็นแม่ค้าออน ไ ล น์ ไ ล ฟ์ ข า ย ของทุกชนิด พร้อม ธุ ร กิ จ ใหม่ที่กำลังไปได้ ส ว ย

อย่างการ แ ก ะ ห อ ย ไข่มุก ข า ย โ ก ย รายได้ ถ ล่ ม ถลาย ล่าสุด ได้มา เ ปิ ด ใจใน ร า ย การ “โต๊ะหนูแหม่ม” ไม่มีงานมา 5 ปีแล้ว

มีแค่งาน รั บ เ ชิ ญ แว้บๆ ซี รี ส์ เล็กๆ ตอนนี้ก็ แ ก ะ ห อ ย โชว์ ห อ ย ไข่มุก ซึ่งตอนแรกเริ่มจาก ข า ย เสื้อผ้ามือสองของตัวเอง

แต่ที่ ข า ย เป็น ห อ ย เลี้ยงธรรมชาติครึ่งนึง-คนครึ่งนึง นำเข้ามา แต่บอกมากไม่ได้ น ะ ค ะ เดี๋ยวมีคนไปทำตาม มั น สนุกใน

การ ลุ้ น ว่า แ ก ะ มาจะมี่กี่เม็ด ศึกษาโดยการเป็นลูกค้าท่านหนึ่งมาก่อน ห ม ด เ งิ น ไปหลาย แ ส น บ า ท กับการ ลุ้ น เปิดมุก

ส่วน ร า ย ได้ก็เรื่อยๆ แต่ มั น เทียบไม่ได้กับการเป็น ด า ร า เบอร์ 30-40 มั น ก็จะมี เ งิ น น้อย งานน้อย ไม่ได้มีอะไรมาก

และเรื่องที่ว่าข้างบ้านเดินมาว่า ด า ร า ต ก อั บ “อยากจะก ร ะ โ ด ด ทุ บ หัว” แต่ไม่ได้ ฟ า ด กลับเขา เพราะ เ งิ น ก็เข้ากระเป๋าทุกวัน

 

แก้มบุ๋ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *